67ο Γυμνάσιο Αθήνας
Λιοσίων 195

Το Σχολείο μας
Γενικά
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μαθητικό Δυναμικό
Δραστηριότητες
Φωτογραφικό Υλικό
Ανακοινώσεις
Πιλοτικά Προγράμματα
Για σας παιδιά
Ανακοινώσεις για Διαγωνισμούς - Εκδρομές
Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων
Εκδηλώσεις
Απόψεις – Σχόλια
Διεύθυνση 67ου Γυμνασίου Αθηνών
Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Χωροταξικά Όρια 67ου Γυμνασίου  Αθήνας (Νέο)


Στο 67ο Γυμνάσιο Αθήνας εγγράφονται οι μαθητές εφόσον κατοικούν μεταξύ των οδών :

Μιχαήλ Βόδα-Παρασείου-Δομοκού-Λ.Κωνσταντινουπόλεως-Ρόδου-Λ.Ιωνίας-Αγαθουπόλεως-Αλκαμένους-Πιπίνου-Μιχαήλ Βόδα

σύμφωνα με Απόφαση της Δνσης ΔΕ Α΄ Αθήνας