67ο Γυμνάσιο Αθήνας
Λιοσίων 195

Το Σχολείο μας
Γενικά
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μαθητικό Δυναμικό
Δραστηριότητες
Φωτογραφικό Υλικό
Ανακοινώσεις
Πιλοτικά Προγράμματα
Για σας παιδιά
Ανακοινώσεις για Διαγωνισμούς - Εκδρομές
Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων
Εκδηλώσεις
Απόψεις – Σχόλια
Διεύθυνση 67ου Γυμνασίου Αθηνών
Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Ανακοινώσεις


Την Δευτέρα, 12-06-2017, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα προαγωγής-απόλυσης της πρώτης εξεταστικής περιόδου.

Από την Πέμπτη, 15-06-2017, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους επίδοσηςτων μαθητών.

Το πρόγραμμα υποστηρικτικών μαθημάτων ξεκινά την Τρίτη 13/6/2017 ώρα 8:30 πμ και καλούνται να το παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές που παραπέμπονται.

Την τρίτη, 27-06-2017, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα προαγωγής-απόλυσης της Β΄ εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017.


 Πρόγραμμα επαναληπτικών Εξετάσεων Ιουνίου(16-06-2017)


Χωροταξικά Όρια 67ου Γυμνασίου Αθήνας